SCH 866S-R80

太阳镜

亮光深雪茄镜框搭配青铜饰面,这款高雅的太阳镜既经典又充满现代感。 典雅的镜框展现鲜明的萧邦特色,贵重金属的光泽含蓄地点缀其中,而渐变棕色镜片令其更显优雅。
参考编号:
95211-0157

技术规格

镜架:
亮面青铜 / 亮光深雪茄色
镜片:
渐变棕色
返回

Chopard 配件 SCH 866S-R80 太阳镜