chopard for dream sets
chopard for dream sets

CHOPARD FOR DREAMS系列

纯净无暇、坚不可摧,钻石象征了最弥足珍贵的诺言。萧邦杰作融汇了品牌的卓越工艺技术,以璀璨光芒挥洒醉人迷情。

Passion for Happiness

搜索条件:
Price Range

CHOPARD FOR DREAMS系列

chopard for dream sets

CHOPARD FOR DREAMS系列

纯净无暇、坚不可摧,钻石象征了最弥足珍贵的诺言。萧邦杰作融汇了品牌的卓越工艺技术,以璀璨光芒挥洒醉人迷情。

Passion for Happiness

 • CHOPARD FOR DREAMS 一对耳环

  18K玫瑰金和钻石

  低至 ¥ 74,000

  更多 更多
 • CHOPARD FOR DREAMS 一对耳环

  18K玫瑰金和钻石

  低至 ¥ 152,000

  更多 更多
 • CHOPARD FOR DREAMS 一对耳环

  18K黄金和钻石

  低至 ¥ 52,000

  更多 更多
 • CHOPARD FOR DREAMS 一对耳环

  18K白金

  低至 ¥ 36,900

  更多 更多
 • CHOPARD FOR DREAMS 一对耳环

  18K玫瑰金和钻石

  低至 ¥ 41,100

  更多 更多
 • CHOPARD FOR DREAMS 一对耳环

  18K白金和钻石

  低至 ¥ 95,000

  更多 更多
 • CHOPARD FOR DREAMS 一对耳环

  18K黄金和钻石

  低至 ¥ 152,000

  更多 更多
 • CHOPARD FOR DREAMS 吊坠

  18K黄金和钻石

  低至 ¥ 32,700

  更多 更多