chopard for ever sets

CHOPARD FOR EVER系列

纯净无暇、坚不可摧,钻石象征了弥足珍贵的诺言。萧邦杰作融汇了品牌的卓越工艺技术,以璀璨光芒挥洒醉人迷情。

Passion for Happiness

搜索条件:
Price Range
CHOPARD FOR EVER 一对耳环

CHOPARD FOR EVER 一对耳环

18K黄金和钻石

Starting at ¥ 87,000

更多
CHOPARD FOR EVER 一对耳环

CHOPARD FOR EVER 一对耳环

18K玫瑰金和钻石

Starting at ¥ 38,400

更多
CHOPARD FOR EVER 一对耳环

CHOPARD FOR EVER 一对耳环

18K白金和钻石

Starting at ¥ 40,400

更多
CHOPARD FOR EVER 一对耳环

CHOPARD FOR EVER 一对耳环

18K白金和钻石

Starting at ¥ 77,000

更多
CHOPARD FOR EVER 一对耳环

CHOPARD FOR EVER 一对耳环

18K玫瑰金和钻石

Starting at ¥ 88,000

更多
CHOPARD FOR EVER 一对耳环

CHOPARD FOR EVER 一对耳环

18K玫瑰金和钻石

Starting at ¥ 148,000

更多
CHOPARD FOR EVER 一对耳环

CHOPARD FOR EVER 一对耳环

18K黄金和钻石

Starting at ¥ 147,000

更多
CHOPARD FOR EVER 一对耳环

CHOPARD FOR EVER 一对耳环

18K白金和钻石

Starting at ¥ 121,000

更多

联系我们:(+86 21) 6136 7800

Weechat

沪ICP备16044763号-1