0
L.U.C系列
L.U.C系列

L.U.C系列

萧邦L.U.C女士腕表体现了瑞士制表的最高技艺,此系列完全由我们位于弗勒里耶的工坊里制成。于下方探索我们的独家时计,也可透过我们的L.U.C系列领略卓越制表的世界。

搜索条件:
Product Type
价格范围

L.U.C系列

L.U.C系列

L.U.C系列

萧邦L.U.C女士腕表体现了瑞士制表的最高技艺,此系列完全由我们位于弗勒里耶的工坊里制成。于下方探索我们的独家时计,也可透过我们的L.U.C系列领略卓越制表的世界。

 • L.U.C XPS 35 mm 131968-1001

  L.U.C XPS 35 mm

  18K白金和钻石
 • L.U.C XPS 35 mm 131968-5001

  L.U.C XPS 35 mm

  18K玫瑰金和钻石
 • L.U.C XP ESPRIT DE FLEURIER PEONY 131944-5003

  L.U.C XP ESPRIT DE FLEURIER PEONY

  18K玫瑰金
-查看全部 View less-