Chopardissimo

戒指、玫瑰金

型号:@827940-5110
开始于 ¥ 13,400
联系我们

描述

Chopardissimo演绎品牌精神。本系列珠宝将奢华造型与隽永风格集于一体,将萧邦的名称化身为比例谐美的书写体。

规格

表壳材质
18K玫瑰金

 添加至购物袋

Chopardissimo
开始于 ¥ 13,400

奢华珠宝系列
Chopardissimo珠宝

Chopardissimo珠宝演绎品牌精神。本奢华珠宝系列将精致造型与隽永风格集于一体,将萧邦的名称化身为比例谐美、流畅高雅的书写体。