Happy Hearts

SCH371S5601G2

型号: 95221-0726
¥ 7,600

描述

Happy Hearts
型号: 95221-0726
DIVA方形醋酸纤维(板材)太阳镜。前框饰以个性醋酸纤维(板材)和Happy Hearts装饰:两个心形组合成一只小形蝴蝶,以水晶制成。

规格

镜片
渐变棕色
镜架
醋酸纤维材质/闪亮酒红色

款式

Happy Hearts

¥ 7,600

您可能也喜欢