Chopard

Earrings
My Happy Hearts耳环

My Happy Hearts钻石耳环触及肌肤近乎无感,如贴身衣物一般,创造亲密无间的感官体验,表达我们对彼此的爱意。
精巧玲珑的心形如星图般璀璨,无论单独佩戴抑或混搭叠戴,尽显时尚摩登。
钻石耳环系列从品牌的传奇杰作中汲取灵感,延续标志性元素——心形图案和灵动钻石。

我悦我心!
My Happy Hearts
单边耳环,玫瑰金,珍珠母贝
¥ 6,700
更多
My Happy Hearts
单边耳环,玫瑰金,红玉髓
¥ 7,600
更多
My Happy Hearts
单边耳环,白金,钻石
¥ 7,700
更多
My Happy Hearts
单边耳环,玫瑰金,钻石
¥ 7,700
更多
My Happy Hearts
单边耳环、白金、钻石
¥ 16,100
更多